Auteur: Maurits

 • rul-20240514-apa-000001

  Y en Z hebben in hun land van vestiging een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2027. De buitenlandse bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de at arm’s-length beloning voor de distributieactiviteiten van Z. Deze overeenstemming is geformaliseerd in een Multilaterale APA tussen de…

 • rul-20240514-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. De zekerheid wordt gevraagd voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot vooroverleg buiten behandeling is gesteld. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van het reguliere…

 • rul-20240514-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Gelet op artikel 3, vierde lid, onderdeel a van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A…

 • rul-20240514-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefenen X…

 • rul-20240514-ibox-000003

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240514-ibox-000004

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240514-ibox-000007

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan.…

 • rul-20240514-ibox-000009

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…

 • rul-20240514-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X subjectief vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Het verzoek ziet op de jaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het voorgaande. Het voorgaande zal in beginsel in het kader…

 • rul-20240507-apa-000002

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024/2025 tot en met 2028/2029, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023/2024. Partijen hebben vastgesteld dat voor de supply chain activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van het hoofdhuis van X een transactional net margin uitgedrukt…

 • rul-20240507-apa-000004

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240507-apa-000005

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240507-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…

 • rul-20240507-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van…

 • rul-20240430-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. De (toekomstige) in het buitenland gevestigde deelnemers in X drijven geen onderneming in Nederland door middel van een vaste inrichting. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20240430-atr-000003

  Er is een discussie gevoerd over het al dan niet kunnen nemen van een stakingsverlies voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Uiteindelijk heeft de inspecteur een eenzijdig standpunt ingenomen over het moment waarop het stakingsverlies kan worden genomen. Later is gebleken dat dit standpunt aangemerkt dient te worden als vooroverleg met een internationaal karakter, waarbij…

 • rul-20240430-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20240430-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening (het fonds) naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2024. Het fonds wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als een besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds…

 • rul-20240430-atr-000014

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening (het fonds) naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2024, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Het fonds wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt…

 • rul-20240430-atr-000015

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240430-atr-000016

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in…

 • rul-20240430-ibox-000001

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan.…

 • rul-20240430-ibox-000005

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240430-ibox-000006

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan.…

 • rul-20240430-ibox-000009

  De fiscale eenheid X heeft (mede namens Y) een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. 20240430 IBOX 000009De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de…

 • rul-20240430-ibox-000010

  Fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor…

 • rul-20240430-ibox-000011

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240430-ibox-000012

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan.…

 • rul-20240430-ibox-000013

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan.…

 • rul-20240430-rulov-000007

  Er is een verzoek ingediend om zekerheid vooraf over de waarde van een grensoverschrijdende vordering op het moment van omzetting van de vordering in aandelenkapitaal van de debiteur. Het verzoek ziet op het jaar 2022. X heeft medio 2022 een vordering op de buitenlandse deelneming A omgezet in aandelenkapitaal. De op dat moment te hanteren…

 • rul-20240423-apa-000006

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240423-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht en inhoudingsplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor het jaar 2024. X is niet inhoudingsplichtig op grond van artikel 5.1 van de Wet BB ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden die zij…

 • rul-20240423-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240423-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Q, R, S en Z zijn niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden…

 • rul-20240423-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van twee fondsen voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van deze fondsen voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan deze fondsen niet kwalificeren als omgekeerd hybride lichamen. Men…

 • rul-20240423-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend…

 • rul-20240423-ibox-000002

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240423-ibox-000004

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het jaar 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox…

 • rul-20240423-ibox-000009

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…

 • rul-20240423-ibox-000012

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240423-rulov-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de Wet minimumbelasting 2024 (Wmb 2024). Men wenst zekerheid vooraf voor de verslagjaren 2024/2025 tot en met 2028/2029. De overeenkomst tussen Y en C kwalificeert als een met een licentie vergelijkbare regeling van een overheid voor het gebruik van een in een staat gelegen onroerende…

 • rul-20240423-rulov-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat zij na een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij zij als verkrijgende vennootschap betrokken is, gevestigd is in Nederland op grond van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. X is op grond van artikel 4, eerste…

 • rul-20240416-apa-000016

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transacties zullen in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240416-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 4, tweede lid, in combinatie met artikel 4, negende lid, van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y…

 • rul-20240416-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240416-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is naar aanleiding van haar belang in de relevante deelnemingen niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting…

 • rul-20240416-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 20240416 ATR 000005 Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in…

 • rul-20240416-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de…

 • rul-20240416-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 m.u.v. de…

 • rul-20240416-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…