12 november 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
The Divstrip Special

Bij het samenstellen van The Divstrip Special blijkt dat in vrijwel alle situaties geen sprake is van dividendstrippen zoals omschreven in artikel 4 lid 7 en lid 8 van de Wet op de Dividendbelasting 1965. Veelal gaat het over de vraag of de gerechtigde wel uiteindelijk gerechtigde is (lid 4). Zie ook KG:024:2015:7. De vraag of de gerechtigde überhaupt wel de gerechtigde is, komt niet aan de orde, maar is wellicht in sommige gevallen ook een valide vraag.

 

Dit roept bij mij de vraag op: waarom? Wordt er niet gestript? Zijn die situaties zo overduidelijk dat er geen kennisgroep aan te pas hoeft te komen? Is de pakkans minimaal? De wetgever lijkt het laatste te denken.

1. KG:024:2017:26 | Dividendstripping bij tussenhoudster

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Een kennisgroepstandpunt over dividendstripping ten aanzien van een tussenhoudster. Er wordt verwezen naar een memo dat niet is bijgevoegd, maar het lijkt erop dat een inspecteur om zekerheid vooraf is gevraagd ten aanzien van een 'low-substance intermediate holding'. Het standpunt is om twee redenen interessant. Allereerst blijkt uit het standpunt dat de kennisgroep de inspecteur wat activistisch lijkt te vinden. Daarnaast schrijft de kennisgroep: "De dividendbelasting is weliswaar een tijdstipbelasting, maar dat wordt bij toepassing van dividendstrippingsregels bij reorganisaties nu juist enigszins aan getornd. Daarvan uitgaande kan worden opgemerkt dat indien de indirecte aandeelhouders zeer kortstondig wel rechtstreeks aandelen in BV X hebben gehouden, er aan die periode nauwelijks winst toerekenbaar [is]." Bevestigt de kennisgroep hier nu mee dat de belastingexposure is beperkt tot de latente claim op de winst die is aangegroeit bij de uiteindelijk gerechtigde?

 

Lees het standpunt.

2. KG:024:2017:14 | Dividendstripping bij Panamese foundation

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Een kennisgroepstandpunt over een Panama Papers structuur. Het betreft een NLse DGA die zijn werkmaatschappij vanuit zijn holding heeft vervreemd aan een Panamese foundation en een rijtje dochters. Bij een uitdeling door de werkmaatschappij wordt het dividend dooruitgedeeld naar uiteindelijk de Panamese foundation die vervolgens een dividendvervangende schenking doet. Er is geen sprake van dividendstripping omdat voorheen sprake was van een NLse houdsterstructuur ('één BV is géén BV'). Is natuurlijk wel gewoon een foute structuur. Als ik het goed begrijp heeft de kennisgroep de voorkeur te doen alsof de DGA de gerechtigde en de uiteindelijkgerechtigde is. De DGA krijgt dan ook de mogelijkheid de dividendbelasting te verrekenen met de inkomstenbelasting. Nette jongens om met zo'n oplossing te komen. Ik zou toch de voorkeur hebben om de deksel op de neus van die DGA te laten landen. Was de oplossing niet gewoon de stelling betrekken dat die stichting een APV was?

 

Lees het standpunt.

3. KG:024:2017:9 Uiteindelijk gerechtigde bij APV

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroep is van mening dat een APV uiteindelijk gerechtigde kan zijn en dat een APV dus (over het algemeen) niet 'transparant' is in het kader van de dividendbelasting. Wel geeft de kennisgroep aan dat de inspecteur het standpunt wel kan innemen zodat er mogelijk duidelijkheid komt.

 

Lees het standpunt.

4. KG:024:2017:5 | Dividendstripping bij terstond dooruitdelen

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Behandeling van een (onduidelijke) casus waar de vraag werd gesteld of dividendstripping van toepassing was indien de directe aandeelhouder terstond dooruitdeelt. De kennisgroep geeft aan dat dat niet puur om die reden het geval is.

 

Lees het standpunt.

5. KG:024:2018:14 | Dividendstripping bij herstructurering

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt waar een opkooptransactie speelt. Een opkoop-BV koopt aandelen tegen schuldigerkenning. De vraag is of de opkoop-BV de uiteindelijkgerechtigde is. De kennisgroep komt tot het standpunt dat daarvan geen sprake is op basis van het marketmaker-arrest en het Verzamelbesluit Dividendbelsting. Ik vraag me af of niet ook gesteld hadden kunnen worden dat de opkoop-BV een pure stroman is.

 

Lees het standpunt.

6. KG:024:2018:15 | Dividendstripping bij beurs-NV

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Uitgebreid standpunt over een opkoopstructuur. Er wordt een aantal opmerkelijke dingen gezegd, bijvoorbeeld dat bij het behouden van het belang als vereiste voor dividendstripping daar ook onder valt het behouden van het belang bij de vermogensbestanddelen. Ook gaat de kennisgroep op fraus legis in. De wens lijkt te bestaan dat standpunt in een dergelijk geval uit te procederen om te testen of de 'holding-arresten' ook relevant zijn voor de dividendbelasting.

 

Lees het standpunt.

7. KG:024:2019:4 | Dividendstripping bij zusjesverkoop gevolgd door liquidatie overdrager

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt waar specifiek wordt ingegaan op de zusjesverhanging en de uitleg van het behouden van een direct of indirect belang.

 

Lees het standpunt.

8. KG:024:2019:21 | Dividendstripping Luxemburgse PEC-structuur

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt met een zeer gedetailleerd feitenpatroon waarin dividendstripping wordt gesteld. Tevens komen vragen aan de orde over of een nietig dividend belast is, en bij wie moet worden nagevorderd. In het standpunt wordt ook een standpunt ingenomen dat naar mijn mening conflicteert met het standpunt opgenomen onder 1.

 

Lees het standpunt.

9. KG:024:2020:14 | Fraus legis holdingarresten

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over het al dan niet toepassen van fraus legis op basis van de holdingarresten op een herstructurering die niet onder de dividendstrip-definitie valt, maar wel leidt tot toepassing van een vrijstelling die voordien niet beschikbaar was.

 

Lees het standpunt.

10. KG:024:2021:5 | Kunstmatige constructie, duurzame reorganisatie en dividendstripping

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over de uitleg van duurzame reorganisatie. In het standpunt wordt onder andere ingegaan in op (a) superdividenden en reguliere dividenden, en (b) de zakelijke achtergrond van een reorganisatie.

 

Lees het standpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.