11 november 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

1. KG:024:2015:14 | Notitie ten aanzien van 3%-heffing door Frankrijk en de afdrachtvermindering

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Memo waarin de vraag wordt behandeld of een Franse 3%-heffing op uitdelingen die van de uitdelende vennootschap wordt geheven een buitenlandse bronbelasting is waarop de afdrachtvermindering van artikel 11a lid 1 Wet DB op kan worden toegepast. De Franse 3%-heffing is geen buitenlandse bronbelasting, omdat de belasting niet ten laste van de Nederlandse vennootschap is ingehouden.

 

Lees het standpunt.

 

2. KG:024:2020:12 | Te verwachten winst

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over de uitleg van zuivere winst en het de definitie van en bewijslast ten aanzien van 'binnen afzienbare tijd te verwachten winst'. De bewijslast ligt bij de inspecteur en deze zal (bijvoorbeeld) aan de hand van winstprognoses ten aanzien van de daadwerkelijke activiteiten het bestaan van 'binnen afzienbare tijd te verwachten winst', aannemelijk kunnen maken.

 

Lees het standpunt.

 

3. KG:024:2017:2 | Zuivere winst en winstanticipatie

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt naar aanleiding van de uitspraak van rechtbank Breda van 20 december 2016. De kennisgroep is van mening dat de intentie van de inhoudingsplichtige niet relevant is voor de vraag of wel of niet sprake is van ee belaste terugbetaling van kapitaal. In de uitspraak kon worden gelezen dat de intentie van inhoudingsplichtige relevant zou kunnen zijn.

 

Lees het standpunt.

 

4. KG:024:2015:12 | Onbelaste terugbetaling van kapitaal

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Een kennisgroepstandpunt over het al dan niet achterwege kunnen laten van de 'formele route' in geval van een terugbetaling van kapitaal, als er toch sprake is van verrekening of teruggaaf in de Inkomstenbelasting. De schrijver van het bericht lijkt daar geen ruimte voor te zien: "Dit druist in tegen de algehele wetssystematiek van de dividendbelasting als voorheffing van de IB /VPB." Rondpompen dan maar.

 

Lees het standpunt.

 

5. KG:024:2015:7 | Toepassing van artikel 10 Wet op de dividendbelasting 1965

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over de toepassing van artikel 10 Wet op de dividendbelasting 1965 door een gemeente die aandelen inkoop voor plaatsvinden van een dividenduitdeling en een liquidatie-uitkering. Er worden twee situaties omschreven die anders moeten worden behandeld. Betreft een beantwoording per mail, waarbij veel van de context niet beschikbaar is.

 

Lees het standpunt.

 

6. KG:024:2015:12 | Teruggaaf op vervallen dividend

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over het al dan niet gerechtigd zijn tot een teruggaaf van dividendbelasting bij het vervallen van de betalingsplicht ten aanzien van een niet-opgeëist dividend. De conclusie is dat er geen recht op terugbetaling bestaat.

 

Lees het standpunt.

 

7. KG:024:2019:15 | Uitkering van agio en daaropvolgende liquidatie-uitkering

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt over gevolgtijdelijke belaste uitkering uit agio vanwege bestaan van 'zuivere winst' en vervolgens een uitkering uit de winstreserves bij liquidatie. De vraag is of ook bij de uitkering uit de winstreserves dividendbelasting moet worden ingehouden. De kennisgroep is van mening dat dit in strijd is met de basisconceptie (dat lijkt mij duidelijk), en heffing van dividendbelasting in strijd zou zijn met doel en strekking van artikel 3, lid 1, onderdeel d van de Wet op de dividendbelasting 1965. Lijkt me een evenwichtige uitkomst. Ik vraag me wel af hoe dit zich verhoudt tot de tekst van de wet en HR 2 februari 1977, nr. 18 088, BNB 1978/222.

 

Lees het standpunt.

 

8. KG:024:2019:17 | Inhouding bij agio-uitkering

 

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

 

Kennisgroepstandpunt met een bevestiging dat de wet inderdaad moet worden gelezen zoals het is geschreven. Alleen voorzover er sprake is van zuivere winst is een agio-uitkering (zonder eerst om te zetten in nominaal kapitaal) belast. Echt? Ja, echt.

 

Lees het standpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.