19 oktober 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

1. KG:024:2015:6 | Vrijstelling voor indirect overheidslichaam en EU-recht

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin de vraag wordt behandeld of op basis van de vrijheid van kapitaalsverkeer een vrijstelling of teruggaaf moet worden verleend aan een (in dit geval) Cayman entiteit welke wordt gehouden door een Sovereign Wealth Fund. De kennisgroep beantwoordt deze vraag ontkennend.

Lees het standpunt.

2. KG:024:2017:1 | Criteria inkoop van aandelen ter tijdelijke belegging

Kennisgroep: Dividendbelastring & bronbelasting

Standpunt waarin de vraag wordt behandeld of aandelen die zijn ingekocht ten behoeve van het voldoen aan verplichtingen uit een werknemersoptieplan ook kunnen worden aangewend voor het voldoen van een conversierecht, zonder dat het de inkoop ontdoet van de kwalificatie 'ter tijdelijke belegging'. De kennisgroep beantwoordt deze vraag ontkennend.

Lees het standpunt.

3. KG:024:2017:6 | De te volgen procedure voor toepassing van de meestbegunstigingsclausule in het verdrag met India

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Het standpunt behandelt de vraag hoe een aandeelhouder-natuurlijk-persoon die in India woonachtig is een beroep kan doen op een vermindering of teruggaf van dividendbelasting bij de toepassing van het lagere tarief op basis van de meestbegunstigingsclausule.

Lees het standpunt.

4. KG:024:2017:9 | Afgeven van een vangnetbeslissing in 2017 ten behoeve van een uitkering in 2013

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin de vraag wordt behandeld of een vangnetbeslissing op grond van artikel 26 lid 7 van het verdrag met de Verenigde Staten retro-actief kan worden afgegeven. De kennisgroep beantwoordt deze vraag ontkennend.

Lees het standpunt.

5. KG:024:2017:10 | Inkoop van aandelen ter tijdelijke belegging

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin een kort overzicht wordt gegeven van eerdere standpunten van de kennisgroep ten aanzien van de uitleg van 'inkoop ter tijdelijke belegging'.

Lees het standpunt.

6. KG:024:2017:12 | Verlaging tarief en aanvraag vergunning

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin de vraag wordt behandeld of voor de toepassing van een verlaagd tarief op basis van het verdrag een vergunning in bezit moet zijn voor de terbeschikkingstelling van het dividend. De kennisgroep beantwoordt deze vraag bevestigend.

Lees het standpunt.

7. KG:024:2018:4 | Inhoudingsplicht bij omzetting in SE

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin de vraag wordt behandeld of na de omzetting van een NV in een SE, de SE nog inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. In het standpunt wordt stilgestaan bij de interpretatie van de wet, toepassing van verdragen, en eventuele strijdigheid met EU-recht. Aangezien in het verdrag een verbod op extraterritoriale heffing van dividenden is opgenomen (kennelijk Frankrijk), is het heffingsrecht beperkt tot dividendbetalingen aan inwoners van Nederland. In het standpunt wordt ook stilgestaan bij de kwantificering van de aangifteplicht in het geval niet alle aandeelhouders bekend zijn.

Lees het standpunt.

8. KG:024:2018:6 | 'Aldaar gevestigd' bij gebrek aan een (duidelijk) inwonerbegrip

Kennisgroep: Dividendbelasting & bronbelasting

Standpunt waarin aan de hand van een concrete casus met een Hong Kong Ltd wordt behandeld hoe 'aldaar gevestigd' in artikel 4 lid 2 onderdeel a sub 2 van de Wet op de dividendbelasting 1965 moet worden geinterpreteerd indien het land van vestiging geen duidelijk 'inwonerbegrip' heeft. Dat kan in het bijzonder spelen bij landen die heffen op basis van een territoriaal systeem (zoals Hong Kong). Een soorgelijk vereiste is ook te vinden in artikel 2.1 van de Wet Bronbelasting 2021.

Lees het standpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.