5 september 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week één nieuw kennisgroepstandpunt, maar deze is het wel waard om gelezen te worden, al is het maar om weer eens goed na te denken over de relatie tussen de belastingplichtige, de adviseur en de Belastingdienst.

Het standpunt betreft de bevoegdheid en de grens van die bevoegdheid om informatie in te winnen in het kader van een 'zuivere boetevraag'(#1). Een leuke beschouwing over wat nu eigenlijk de juridische basis is voor het opvragen van informatie in het kader van het opleggen van een boete. Onder andere, omvat 'belastingheffing' ook beboeting (47 Algemene wet inzake rijksbelastingen ("AWR"), 53 AWR)? Omvat 'rijksbelastingen' ook beboeting (1 lid 3 AWR)?

Hoe dan ook, de Belastingdienst is van mening dat ze ook informatie kunnen opvragen in het kader van een 'zuivere boetevraag', of dat nu op basis van de AWR is of Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Uiteraard wel begrensd door het nemo teneturbeginsel. Kernarrest is Saunders (ECLI:NL:XX:1996:ZB6862, r.o. 69):

"The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the will of an accused person to remain silent. (...) it does not extend to the use in criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect..."

Dank voor het lezen!

Formeel recht

#1

Aanleiding: In september 2022 is de vraag opgekomen welke bevoegdheden de inspecteur heeft bij een schuldonderzoek. Deze vraag is al eerder aan de orde gekomen, namelijk in het standpunt van de Kennisgroep formeel recht met nummer 17-206-0008. Dit standpunt is op 20 oktober 2022 ingetrokken en de daaraan ten grondslag liggende vraag is opnieuw in behandeling genomen. Daarbij is de volgende gestileerde casus aangereikt.

In het kader van een schuldonderzoek wil de inspecteur informatie verzamelen over hoe de communicatie tussen belastingplichtige en zijn adviseur, die de aangifte heeft ingediend, is gelopen. De adviseur is van mening dat de inspecteur niet bevoegd is tot het stellen van zuivere boetevragen aan belastingplichtige of een derde, en weigert medewerking aan het schuldonderzoek.

Vraag: Heeft de inspecteur de bevoegdheid om een belastingplichtige of een derde te vragen om verstrekking van gegevens en inlichtingen dan wel om inzage in stukken als die vragen uitsluitend dienen om de schuldvraag voor de boete (zuivere boetevragen) te kunnen beantwoorden?

Antwoord: Ja, reeds op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), maar ook op grond van artikel 47 e.v. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) en mogelijk ook op grond van titel 5.2 Awb.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.