10 augustus 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 2 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 0 advance tax rulings, 0 advance pricing agreements, 1 innovatiebox ruling, en 1 overige ruling.

Deze week 2 nieuwe rulings; het is komkommertijd. Een van de rulings gaat over de toepassing van 10a. Een statistiekje: er zijn 25 samenvattingen van rulings gepubliceerd waarin '10a' voorkomt. In 15 van de 25 gevallen is geen ruling tot stand gekomen. Deze samenvatting, is bevestigd dat een Nederlandse belastingplichtige ervoor kan kiezen af te zien van de toepassing van de tegenbewijsregeling conform ECLI:NL:GHAMS:2021:3139. Op deze wijze werd aftrek in een ander land veiliggesteld.

Dank voor het lezen!

Innovatiebox

#1

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [11 - 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met diensten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence, Data Engineering en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over het jaar 2022 [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O- activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode [€ 1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Overige rulings

#2

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal concern dat actief is in de industriële sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X.
Y, een (zuster)vennootschap van X, is opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. X is voornemens om alle deelnemingen van Y te kopen.

Partijen wensen de verkoop te laten plaatsvinden tegen een marktconforme prijs onder zakelijke voorwaarden. Aangezien X niet over voldoende liquiditeiten en reserves beschikt om de koopsom ineens te kunnen voldoen, wordt het gehele bedrag op het moment van aankoop door X schuldig gebleven aan Y.
Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.