22 juni 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 7 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 4 advance tax rulings, 0 advance pricing agreements, 3 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Deze week 7 rulings. Weinig interessants. Ruling #3 betreft een thuiswerk-vi-situatie. Het scharnierpunt wordt in de feiten weggeschreven:

De woning van B staat niet ter beschikking van X.

Daar stoor ik mij aan. Dit lijkt mij een conclusie die volgt uit duiding van relevante feiten. De relevante feiten en de weging ontbreken. Dit lijkt mij niet daadwerkelijk transparant. 

Dank voor het lezen. 

Advance Tax Ruling

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X houdt direct en indirect verschillende belangen, waaronder het belang in vennootschap Y.

Y is opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd.

X en Y behoren tot een internationaal opererend concern actief in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [1 - 10] werknemers. Het doel van het concern is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het concern beschikt over een investeringsplatform in Nederland dat onder andere wordt uitgeoefend op het niveau van X.

Y is enig aandeelhouder van Z, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU). Y is actief betrokken bij de aansturing van Z. Z oefent operationele activiteiten uit. Voor zover nodig, wordt personeel ter beschikking gesteld aan Y. Hiervoor is voldoende personeel aanwezig in Nederland dat in dienst is bij een groepsvennootschap. Y heeft haar belang in Z in 2022 verkocht.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een geldverstrekking als eigen vermogen voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. Y, een rechtspersoon opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A), houdt alle aandelen in X. X houdt het belang in enkele operationele vennootschappen opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

In het kader van een herstructurering zal Y geld verstrekken aan X waarop geen rente is verschuldigd. Civielrechtelijk is er sprake van een terugbetalingsverplichting.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is een actieve dochtervennootschap van een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector. X is onderworpen aan winstbelasting in verdragsland A.

X heeft een medewerker (B), woonachtig in Nederland, in dienst die werkzaamheden voor X verricht. B is regelmatig op reis in het kader van zijn dienstbetrekking en verricht deels werkzaamheden ten behoeve van X vanuit zijn woning in Nederland. De woning van B staat niet ter beschikking van X. X heeft geen andere werknemers in Nederland en oefent verder geen activiteiten uit in Nederland. X vergoedt geen kosten ten behoeve van deze thuiswerkplek. De functies en werkzaamheden van B brengen niet met zich mee dat B – formeel dan wel feitelijk – de bevoegdheid heeft om overeenkomsten te sluiten.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. Y, de directe aandeelhouder van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Innovatiebox

#5

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2024, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [11 – 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X heeft transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2020 tot en met 2022 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar.

Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 0,5 miljoen - € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D- werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot een verleend patent.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met gemiddeld [11 - 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen - € 5 miljoen]. Deze omzet wordt grotendeels behaald met een IT-platform waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X heeft transacties met een tweetal buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de diensten van X in hun thuismarkt verkopen.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2021 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar.

Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [1 – 5] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [< € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#7

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is een industriële onderneming met [11 – 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen - € 5 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.