View online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 4 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Daarvan zijn er 0 advance tax rulings, 3 advance pricing agreements, 0 innovatiebox rulings, en 1 overige ruling.

Weinig interessants te melden deze week. Goed paasweekend!

Advance Pricing Agreements

#1

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020.

Feiten: X is gevestigd in de Europese Unie en is het hoofdkantoor van een multinationaal concern.

Het concern is actief in de industriële sector. X levert bepaalde producten en diensten aan klanten in Europa. X heeft een vaste inrichting in Nederland. De belangrijkste functies van de vaste inrichting zijn verkoopondersteuning, onderhouden van relaties met de Nederlandse klanten en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de Nederlandse klanten (zoals het onderhouden van producten van X bij klanten). X is verantwoordelijk voor nagenoeg alle strategische functies en de ontwikkeling van de producten en diensten. X beheert tevens de klantrelaties en is verantwoordelijk voor het sluiten van overeenkomsten. De belangrijkste ondernemersrisico’s worden gedragen door X. Daarnaast ontwikkelt en bezit X immateriële activa. De vaste inrichting draagt beperkte risico’s en bezit geen waardevolle activa.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep in de dienstverlenende sector.

X bepaalt het algemene strategische raamwerk van de Z-groep en houdt zich met name bezig met concerndienstverlening. X verleent concerndiensten ten behoeve van de lokale vestigingen in Nederland en in het buitenland. De lokale vestigingen binnen de Z-groep opereren zelfstandig en dragen de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten. De lokale vestigingen bestaan zowel uit lokale vennootschappen als uit vaste inrichtingen van X.

De concerndiensten van X omvatten een breed scala aan verschillende diensten, waaronder finance, risico management, legal, corporate audit services, HR en data management. Bij het verlenen van concerndiensten door X zijn diverse teams en personeelsleden van X betrokken. X draagt nauwelijks risico’s ten aanzien van de concerndiensten en gebruikt geen immateriële activa bij het verlenen van deze diensten.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep in de informatietechnologie sector met vestigingen zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU).

X heeft een immaterieel activum ontwikkeld en heeft vervolgens dit immateriële activum overgedragen aan groepsmaatschappij Y, een niet binnen de EU gevestigde vennootschap. Het immaterieel activum bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling en is nog niet commercieel inzetbaar. Na de overdracht van het immateriële activum zal Y het immateriële activum door-ontwikkelen voor diens eigen rekening en risico. X zal na de overdracht van het immateriële activum ondersteunende diensten verlenen aan Y.

De gevraagde zekerheid vooraf ziet op de volgende transacties tussen X en Y:

  • Overdracht van het immateriële activum van X aan Y; en
  • Ondersteunende dienstverlening door X aan Y. Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Overige rulings

#4

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat zij als verdragsinwoner van Nederland kan worden gezien ten aanzien van diverse landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

Feiten: X is een stichting opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland die geen onderneming drijft. X houdt alle aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap, Y, die fungeert als houdstermaatschappij van een concern actief in de industriële sector in Nederland. X heeft als voornaamste doel het bevorderen van de instandhouding van Y en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

X belegt onder andere in aandelen van vennootschappen die in diverse verdragslanden gevestigd zijn. X wenst zekerheid dat zij gezien wordt als verdragsinwoner van Nederland ten aanzien van het respectievelijke belastingverdrag en overeenkomstig een woonplaatsverklaring kan verkrijgen.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.